Voorkom motorschade door Diesel bacterievervuiling

De meeste motorproblemen beginnen bij de brandstof en het brandstofsysteem. Steeds meer komen we bacterie-sludge vorming, vuil en water (condens) tegen, in dieseltanks, leidingen, brandstoffilters en brandstofsystemen. Deze vervuiling verstopt op den duur het brandstoffilter en beschadigt verstuivers, injectoren en brandstofpompen.

Het ontstaan van vervuiling

Door het instabiele karakter van brandstof (mede door de verplichte toevoeging van biodiesel en het verlagen van het zwavelgehalte) vormt zich sediment en zwart bezinksel in dieseltanks. Daarnaast krijgen bacterievormen meer kans te gaan groeien op de scheidingslijn van water (condens) en diesel.

Brandstof is zoals elke andere organische vloeistof onderhevig aan een natuurlijk afbraakproces. Water (condens) en micro-organismen dragen bij aan dit proces. De symptomen zijn; verstopte en vervuilde filters (zwarte kleur, donkere sludge, slijmachtig), donkere troebele brandstof, bezinksel in tanks, verlies van vermogen en toeren, overmatige rookvorming, gecorrodeerde verstuivers of injectors, vieze geur.


Schonere brandstof

Dieselmotoren retourneren het overschot van de opgevoerde brandstof terug in de tank. Dit maakt het mogelijk om met een algae-x magneet filter gemonteerd in de brandstofleiding tussen tank en primair brandstoffilter de brandstof continu te behandelen als de motor draait, en zo het gehele brandstofsysteem schoon te houden.

Voorkom diesel bacterie

Heeft u al problemen? Dan hebben wij voor u de mogelijkheid uw dieseltank te spoelen waarbij tijdens het spoelen uw tank en de diesel die zich nog in de tank bevindt gereinigd worden met onze mobiele fuelreconditioning en tankreiniging machine. Op locatie of bij ons in Zwartsluis. Daarnaast adviseren wij u het plaatsen van een algae-X magneetfilter.

Wij adviseren nieuwbouw werven zorg te dragen voor een deugdelijk filtersysteem van de brandstof, bij voorkeur met een waterscheidingsfilter (eventueel met alarm), een algae-x magneetfilter en een aftapmogelijkheid op het laagste punt in de tanks (om vuil en water af te tappen) zodat er in de loop der tijd geen problemen ontstaan. De motor is het belangrijkste onderdeel van de jacht en verdient ook die behandeling.

Meer informatie

Voor meer informatie bezoekt u www.algae-x.nl. Wilt u meer weten dan kunt u contact met ons opnemen en natuurlijk bent u altijd welkom bij ons in Zwartsluis. Wij staan graag voor u klaar.

Watts up? Meer nieuws & tips

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de handigste tips over onze Volvo Penta motoren. Zo ontdekt u welke plezierjachten, off-road voertuigen en industriële machines wij momenteel in beweging brengen. En hoe u de kracht van onze motoren optimaal benut.

  Vacature: Allround monteur

  Vacature: Allround monteur

  PWR Motoren is een erkend Volvo Penta Center voor marine en officiële Volvo Penta Dealer voor off-road en power generation. Steeds meer klanten ontdekken dat vermogen onze kracht is. Daardoor zijn we volop in ontwikkeling en zoeken we ter uitbreiding van ons team een allround monteur voor onze bedrijfstakken Marine, Off-road en Power generation.

  Vacature: Inbedrijfstellingsmonteur

  Vacature: Inbedrijfstellingsmonteur

  PWR Motoren is een erkend Volvo Penta Center voor marine en officiële Volvo Penta Dealer voor off-road en power generation. Steeds meer klanten ontdekken dat vermogen onze kracht is. Daardoor zijn we volop in ontwikkeling en zoeken we ter uitbreiding van ons team een Inbedrijfstellingsmonteur voor onze bedrijfstak Marine.

 • De beste service
 • De hoogste kwaliteit
 • Het volste vertrouwen
arrow left arrow right facebook-circle linkedin-circle motor-kopen servicewerk spareparts whatsapp